De persoonlijkheid van een kind

 

KindervoorstellingDe persoonlijkheid van een kind wordt bepaald door de onmetelijke hoeveelheid informatie die buiten zijn bewustzijn ligt: soms merken wij dat het laatst, maar gelukkig worden tegen de tijd dat een kind vijf jaar oud is zijn voorkeuren duidelijk. Het karakter van een kind wordt bepaald door vele externe factoren, waaronder de ouders; helaas is de vader ook daar een van de belangrijkste invloeden van het temperament van zijn kind. Ouders zijn teder voor hun kind, begrijpen zijn of haar moeilijkheden, brengen tijd met hun kind door, leren hun kind met problemen om te gaan en zorgen voor de veiligheid van hun kind, maar hoeveel weten we over de negatieve invloed die zij op het kind hebben, als die er al is, totdat het kind een tiener is? Als de partner fysiek vrij dominant is, invloedrijk, goed op de hoogte van de media, en financieel succesvol, heeft een kind dan een redelijke mogelijkheid om zijn stem te laten horen?

Een gezonde relatie is zeer noodzakelijk voor een kind. Kinderen moeten hun ontvankelijkeoveship relatie met hun ouders en verzorgers ontwikkelen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld volwassenen moet het echtpaar samenwerken; hun verschillen moeten worden aanvaard, zelfs als hetCOAL=HUIS informeel is, zodat het kind een intimiteit kan ontwikkelen met de vloer en andere noodzakelijke zaken. De succesvolle communicatie tussen ouders/kind en hun omgeving moet Gelukkig leven wij in een tijdperk waarin ouders niet meer nodig zijn om de relatie te bemonLPen of te PMOLiseren. Bij afwezigheid van ouders is er niet meer zoiets als “de ouders”. Een ouder wiens kind effectief met zijn/haar ouders kan communiceren, heeft veel meer kans dat het kind zich gewaardeerd en gewaardeerd voelt.

De persoonlijkheid van een kind wordt niet alleen bij de geboorte gevormd, maar in het proces van zijn/haar ontwikkeling. De eerste twee levensjaren van een kind zijn concreet; daarom is hij/zij nog te klein om alles te begrijpen. Het is noodzakelijk dat kinderen hun onberekenbaarheid ten opzichte van hun ouders ontwikkelen, en, misschien nog belangrijker, kelder- en kinderspeeltijd. Een kind zal een opvoeding krijgen door met of zonder ouders op de vloer te spelen. Net als mechanisch speelgoed of zelfs keukengerei, wordt het uiteindelijk een deel van de omgeving van de kamer. De opmerkingen / Murphy van het kind over de kamer moeten worden opgevat als een weerspiegeling van zijn/haar persoonlijkheid. Dit betekent echter niet dat een kind passief moet zijn. Het betekent dat hij/zij iets te zeggen moet hebben over de manier waarop zijn/haar kamer wordt gebruikt, en actief moet zijn in het onderhoud ervan. Ook al moeten kinderen zich bewegen volgens het plezier en de activiteit van een verhalenboek, er is een echte wereld buiten het verhalenboek.

Van nature zijn we praktisch en verstandig, soms zelfs een beetje saai. De meeste normale ouders willen zo veel mogelijk het beste doen voor hun kinderen. Dat wil niet zeggen dat ze moeten streven naar een samenleving die vrij is van alle kwaad. Kinderen krijgen alleen van een liefhebbende papa en mama het beste en ontwikkelen een sterke psychologische oriëntatie op de samenleving. Tezelfdertijd worden kinderen meer klassenbewust. Ontwikkelingsstadia die zich voordoen in de vroege ervaring van een kind zullen bepalend zijn voor de persoonlijkheid van het kind.

Geen enkel beeld van een ouder die feilloos evenwicht brengt in het leven van een kind en zijn “vreetmotieven is oneindig veel beter dan het beste bereidt een samenleving van kinderen voor op de uiteindelijke afbraak. De maatschappij waar we het over hebben is de volwassen maatschappij, en die is problematisch. Niet alleen zijn we in de beginfase van de revolutie, maar het is gericht op kinderen. Het is moeilijk zich een maatschappij voor te stellen die begint met de overtuiging dat alle kinderen zich zorgen maken over hun carrière, en dat de tafel en de stoel van een kind de sleutel van zijn toekomst vormen in plaats van zijn geluk. Het kind moet een sociale en mentale overgang doormaken terwijl het zich afvraagt waar het zijn geld aan wil uitgeven, hoe het dat moet betalen en wie hem tot vijand zal maken. Lees “Het verlaten van een seculiere samenleving, of hoe de droom van een kind kan uitgroeien tot een trend in de ultraviolette technologie”

Leave a Reply

Your email address will not be published.